ما در رایا سامانه بر این باوریم که ایجاد و ارتقاء امنیت نیاز به تعریف دقیق نیازمندی و ارائه راهکار دقیق دارد. از این رو، دپارتمان‌های فنی امنیت را در حوزه‌های مختلف امنیت ایجاد نموده و با استفاده از تیم‌های تخصصی و با سابقه، سعی در ارائه خدمات مطلوب به مشتریان این حوزه‌ها داریم. دپارتمان امنیت شبکه رایا سامانه با هدف تحلیل وضعیت فعلی امنیت شبکه شرکت‌ها و تدوین نقشه راه مطلوب امنیت شبکه آن‌ها ایجاد گردیده است. خدمات ذیل از سوی این دپارتمان به صورت کاملا تخصصی ارائه می‌گردد: