ما در رایا سامانه بر این باوریم که ایجاد و ارتقاء امنیت نیاز به تعریف دقیق نیازمندی و ارائه راهکار دقیق دارد. از این رو، دپارتمان‌های فنی امنیت را در حوزه‌های مختلف امنیت ایجاد نموده و با استفاده از تیم‌های تخصصی و با سابقه، سعی در ارائه خدمات مطلوب به مشتریان این حوزه‌ها داریم. دپارتمان امنیت شبکه رایا سامانه با هدف تحلیل وضعیت فعلی امنیت شبکه شرکت‌ها و تدوین نقشه راه مطلوب امنیت شبکه آن‌ها ایجاد گردیده است. خدمات ذیل از سوی این دپارتمان به صورت کاملا تخصصی ارائه می‌گردد:

 • پیاده‌سازی معماری سطح اعتماد صفر (Zero Trust Architecture) و Micro Segmentation با استفاده از VMware NSX
 • مشاوره، طراحی، اجرا و نگهداری راهکارهای EDR (Endpoint Detection and Response)
 • مشاوره، طراحی، اجرا و نگهداری راهکارهای PAM (Privilege Access Management)
 • مشاوره، طراحی، اجرا و نگهداری راهکارهای FIM (File Integrity Monitoring)
 • مشاوره، طراحی، اجرا و نگهداری راهکارهای DLP (Data Leakage Prevention)
 • مشاوره، طراحی، اجرا و نگهداری راهکارهای آنتی ویروس، آنتی اسپم، ضد بدافزار و …
 • مشاوره، طراحی، اجرا و نگهداری طرح‌های Disaster Site و Disaster Recovery
 • پیاده‌سازی راهکارهای HIDS با استفاده از ابزارهای WAZUH و Sysmon
 • ارائه راهکارهای امنیت تخصصی مبتنی بر NSM و CSM
 • پیاده‌سازی فریمورک‌ها و استانداردهای امنیت شبکه
 • ارائه راهکارهای امنیت حوزه معماری و زیرساخت