مهم‌ترین عنصر حفظ امنیت اطلاعات در شرکت‌ها و سازمان‌ها، نیروی انسانی شاغل در آن‌ها است. آشنایی کامل نیروی انسانی شرکت‌ها به جوانب امنیت سایبری و رعایت الزامات امنیت منابع انسانی، نیازمند آموزش پیوسته و مدون با برنامه‌ریزی زمانی درست است. دپارتمان آموزش و نوآوری رایاسامانه، با تدوین پکیج‌های آموزشی مناسب و کارآمد سعی در ارائه خدمات ذیل به مشتریان رایا سامانه را دارد: