تیم رسیدگی به رخدادهای رایانه‌ای (Computer Incident Response Team) به یک گروه از متخصصان امنیت سایبری گفته می‌شود که مسئولیت مدیریت و واکنش به حوادث امنیت سایبری را بر عهده دارند. تیم‌های CIRT نقش مهمی در شناسایی، مهار، کاهش و ریکاوری پس از حوادث امنیتی بر عهده دارند. این حوادث می‌تواند از انواع نقض امنیتی، آلودگی به بدافزار، نشت داده‌ها، حملات DoS، تهدیدات داخلی و سایر فعالیت‌های مخرب باشد. تیم‌های CIRT معمولا به منظور اطمینان از رسیدگی ساختاریافته و مؤثر به رخدادهای امنیت سایبری در سازمان‌ها تشکیل می‌شوند.

ما در دپارتمان پایش و تحلیل امنیت توانایی انجام خدمات زیر را در زمینه رسیدگی به رخدادهای رایانه‌ای خواهیم داشت:

 • تشخیص رخداد: نظارت بر ترافیک شبکه، گزارش‌های سیستم و هشدارهای امنیتی برای شناسایی حوادث امنیتی سایبری در زمان وقوع یا مدت کوتاهی پس از شروع آنها.
 • ارزیابی رخداد: ارزیابی شدت و دامنه یک حادثه برای تعیین اقدامات واکنشی مناسب.
 • واکنش به رخداد: توسعه و اجرای طرح‌ها و رویه‌های واکنش به حوادث امنیتی برای مهار، کاهش و ریکاوری پس از حادثه.
 • تجزیه و تحلیل قانونی: انجام تحقیقات قانونی دیجیتال برای بررسی نقض‌های امنیتی، جمع‌آوری شواهد و حمایت از اقدامات قانونی یا گزارش‌های حادثه.
 • تحلیل بدافزار: تجزیه و تحلیل نرم‌افزارهای مخرب برای درک عملکرد، منشاء و تأثیرات آنها.
 • رصد و شکار تهدیدات: جستجوی فعالانه و مستمر برای کشف نشانه‌هایی از تهدیدات یا رفتارهای غیرعادی پنهان که ممکن است از چنگ سامانه‌های تشخیص خودکار فرار کنند.
 • مدیریت هشدارها: مدیریت هشدارهای امنیتی، تأیید و اولویت‌بندی آنها بر اساس شدت و میزان تأثیر
 • گردآوری شواهد و مستندسازی: جمع‌آوری و حفظ شواهد مربوط به رخدادهای امنیت سایبری برای اهداف قانون یا نظارتی
 • مدیریت ابزارهای امنیتی: پیکربندی، نگهداری و نظارت بر ابزارهای امنیتی مانند سیستم‌های تشخیص نفوذ (IDS)، سیستم‌های پیشگیری از نفوذ (IPS)، فایروال‌ها و راه‌حالی امنیتی endpointها.
 • ارتباط و هماهنگی: تسهیل ارتباط و همکاری با تیم‌های داخلی، شرکای خارجی، مجاری قانونی و نهادهای نظارتی در صورت نیاز در طول یک حادثه.
 • تحلیل پس از حادثه: انجام تجزیه و تحلیل دقیق پس از رخدادهای امنیتی برای درک علل اصلی حادثه، شناسایی بخش‌های آسیب‌پذیر، به‌روزرسانی برنامه‌های واکنش به حادثه و اقدامات امنیتی بر اساس این تحلیل.
 • آموزش و آگاهی: ارائه برنامه‌های آموزشی و آگاهی برای آموزش کارکنان و ذینفعان در مورد بهترین شیوه‌های امنیتی و گزارش حوادث.