طراحی معماری شبکه نقش بسزائی در کارایی و پایداری سرویس‌دهی به مشتریان هر شرکت و سازمان خواهد داشت. بازبینی و طراحی مجدد شبکه بسیاری از سازمان‌ها با در نظر گرفتن استانداردهای ارتقاء کیفی، منجر به تسهیل در توسعه‌پذیری آن می‌گردد و امکان پیاده‌سازی الزامات امنیت شبکه را نیز میسر خواهد نمود. دپارتمان شبکه و ارتباطات رایا سامانه با تشکیل تیم متخصص این حوزه، آماده ارائه خدمات در حوزه‌های ذیل می‌باشد: