شرکت امنیت شبکه رایـــا سامانه با هدف ارائه خدمات ارتقاء امنیت سایبری سامانه‌ها و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در حوزه‌ها و صنایع مختلف کشوری توسط جمعی از متخصصین فناوری اطلاعات تأسیس گردید.

با توجه به رشد ارائه خدمات به کمکفناوری‌های نوین و حذف شیوه‌های سنتیِ ارائه خدمات در حوزه‌های متعدد بانکی، بورسی، بیمه و سایر صنایع، ضرورتِ تغییر رویکرد و نگاه در شیوه ارائه این خدمات و توجه خاص به امنیت و پایداری این خدمات، بیش از پیش احساس می‌شود.
ما بر این باوریم که دارایی‌ها و داده‌های فنی شرکت‌ها، با ارزش‌ترین دارایی آن‌ها محسوب شده و از دست رفتن، سرقت و یا دستکاری این داده‌ها، خسارت‌های مادی و اعتباری فراوانی به شرکت‌ها وارد خواهد آورد.
از این رو، راهکارهای فنی و مبتنی بر استانــداردها و بـــِه‌روش‌هــــای امنیتــی را بابهره‌گیری از توان متخصصین زبده و کارآمد در نظـــر گرفتـــه‌ایـــم تا از کسب و کار شما محافظت نماییم.
محافظت از داده‌ها و اطلاعات شرکت‌ها را رسالت خود دانسته و بر بروزرسانی کیفی و کمّی راهکارهای امن‌سازی کسب‌و‌کار مشتریان خود متعهد هستیم.

با توجه به ضرورت توجه ویژه به سه رکن اساسی امنیت اطلاعات (حفظ محرمانگی، حفظ یکپارچگی و دسترسی‌پذیـــــری)، اهداف و چشم‌انداز فنی خود را با تشکیل دپارتمان‌های فنی، تأمین محصول و آموزش با شرح خدمات ذیل، مشخص نموده‌ایم: