شرکت امنیت شبکه رایا سامانه با هدف ارائه خدمات ارتقاء امنیت سایبری سامانه‌ها و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در حوزه‌ها و صنایع مختلف کشوری توسط جمعی از متخصصین فناوری اطلاعات تاسیس گردید. با توجه به رشد ارائه خدمات فناوری محور و حذف شیوه‌های سنتی ارائه خدمات در حوزه‌های متعدد بانکی، بورسی، بیمه و سایر صنایع، ضرورت تغییر رویکرد و نگاه در شیوه ارائه این خدمات و توجه خاص به امنیت و پایداری این خدمات، بیش از پیش احساس می‌شود. ما بر این باوریم که دارایی‌ها و داده‌های فنی شرکت‌ها با ارزش‌ترین دارایی آن‌ها محسوب شده و از دست رفتن، سرقت و یا دستکاری این داده‌ها خسارات مادی و اعتباری فراوانی به شرکت‌ها وارد خواهد نمود. از این رو، راهکارهای فنی تایید شده و مبتنی بر استانداردها و به‌روش‌های امنیتی متناسب با ساختار فنی و زیرساختی شرکت‌ها و سازمان‌ها را با بهره‌گیری از توان متخصصین زبده و کارآمد در نظر گرفته‌ایم تا از کسب‌وکار شما محافظت نماییم. محافظت از داده‌ها و اطلاعات شرکت‌ها را رسالت خود دانسته و بر به‌روز‌آوری کیفی و کمی راهکارهای امن‌سازی کسب‌و‌کار و تجارت مشتریان خود متعهد هستیم. با توجه به ضرورت توجه ویژه به سه رکن اساسی امنیت اطلاعات (حفظ محرمانگی، حفظ یکپارچگی و دسترس‌پذیری)، اهداف و چشم‌انداز فنی خود را با تشکیل دپارتمان‌های فنی، بازرگانی و آموزش با شرح خدمات ذیل، مشخص نموده‌ایم:

لازم به توضیح است شرکت امنیت شبکه رایا سامانه با بهره مندی از تخصص و دانش کارشناسان باتجربه، در زمینه های زیر آماده به همکاری می باشد: